Veda House
Vetenskapen om varandet

Vetenskapen om varandet


Vetenskapen om varandet och livets konst.

En handbok i konsten att leva, av en av vår tids främsta vishetslärare.

Författare: Maharishi Mahesh Yogi (1963)160 SEK