Veda House
Maharishi Amrit Kalash, 3 mån

Maharishi Amrit Kalash, 3 mån


Maharishi Amrit Kalash, 3 månads-förbrukning
 3 x MA 4 & 3 x MA 5

175 kr rabatt för 3 månaders förbrukning 

3 x Maharishi Amrit Kalash pasta/nektar - MA 4 

3 x Maharishi Amrit Kalash tabletter - MA 5

Nektar/pasta & Tabletter

600 g nektar resp. 60 tabletter per burk.2495 SEK