Veda House
MA 1010 - Ama Cleanse

MA 1010 - Ama Cleanse


MA 1010 - Detox - Ama Cleanse

När kroppen samlar på sig ama känner vi oss slutkörda, trötta och energilösa. Ama är den ayurvediska benämningen på slaggprodukter, substanser som belastar kroppen och hämmar det fria flödet och kroppens naturliga funktioner.
  • Ökar energi
  • "Städar upp"
  • Återställer balans
  • Öppnar upp kroppens kanaler (Srotas)
Tre typer Ama: osmält föda, gifter utifrån och mental ama.

Vi skapar själva ama. När Agni (effektiviteten i matsmältningen) inte är tillräcklig, kan vi inte smälta födan/näringsämnena fullständigt. Kroppen lagrar då på sig den osmälta födan. Ama är helt enkelt det som kroppen inte har kunnat smälta och tillgodogöra sig.
Skadliga substanser från omgivningen som vi tillför kroppen kan inte heller brytas ner och assimileras, t. ex. bekämpningsmedel.

Även sinnesintryck och mentala erfarenheter som vi inte kan smälta blir enligt ayurveda "mental ama". Denna skadar hälsan då stresshormoner och översyrlighet bildas. 

Över tid ackumuleras "skräpet" i kroppen och hindrar det fria flödet av energi och olika ämnen. Vi känner oss då slutkörda, trötta och energilösa.

Detox innehåller en effektiv blandning av bittra och starka örter:
Small caltrops, Indian sarsaparilla, Liquorice, Gulancha tinospora, White turpeth, Cabbage rose, Kalmegh, Indian barberry, Nut grass, Turmeric, Indian madder, Ashwagandha, White sandalwood, Chiretta, Indian laburnum, Neem, Iron bhasma, Red coral.
Gum arabic, Calcium carbonate, Talc

Ayurveda förordar en individuellt anpassad kost beroende på personlighetstyp och obalanser och det bör alltid vara nylagad mat. Detta hjälper till att förhindra att ny ama bildas. Ayurveda rekommenderar en rad åtgärder för att reducera Ama och upprätthålla balans i kroppen. Det bästa är att få en konsultation av en auktoriserad Maharishi Ayurveda hälsokonsult.


60 tabl/30 g285 SEK