Veda House
Ageless Woman

Ageless Woman


The Ageless Woman - Natural Health and Beauty after forty

En mycket inspirerande och informativ bok om Maharishi Ayurveda. En handbok med många praktiska tips.

Av: Nancy Lonsdorf, M.D.

251 sidor, hft
257 SEK